„Изгубени“ от Дейвид Уагонър

Това е стихотворението, което Опра прочете по време на уебкаст на глава 5. Дейвид Уагонър е награден поет и писател.
Стойте неподвижно. Дърветата отпред и храстите до теб


Не са загубени. Където и да сте, се нарича Тук,
И трябва да се отнасяте към него като към могъщ непознат,
Трябва да поиска разрешение, за да го знае и да бъде известен.


Гората диша. Слушам. То отговаря,
Направих това място около теб.
Ако го оставите, може да се върнете отново, като кажете Тук.


Няма две еднакви дървета за Raven.
Няма два еднакви клона за Wren.
Ако това, което прави дърво или храст, е загубено от теб,
Сигурно си загубен. Стойте неподвижно. Гората знае
Къде си. Трябва да го оставиш да те намери. От Пътуваща светлина: Събрани и нови стихотворения от Дейвид Вагонър. © 1999 от Дейвид Уагонър. Използва се с разрешението на University of Illinois Press. Всички права запазени. Никаква част от този откъс не може да бъде възпроизвеждана или препечатвана без писмено разрешение от издателя.

Интересни Статии